สัตว์เขตทะเลทราย ความน่าทึ่งที่ไม่อาจพบเจอได้ในเขตพื้นที่อื่นๆ

เขตทะเลทรายมีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งมาก ฝนตกเพียงน้อยนิดเฉลี่ยตลอดปีต่ำกว่า 250 มิลลิเมตร ไม่เหมาะกับการดำรงชีวิต สัตว์เขตทะเลทราย ในสภาพแวดล้อม เราจะไม่ค่อยพบเจอพืชพรรณธรรมชาติในเขตพื้นที่ทะเลทราย เนื่องจากความแห้งแล้ง จึงทำให้ยากที่จะเจริญเติบโต พืชที่สามารถอยู่รอดได้ก็จะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำ หรือต้องการน้ำน้อย สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เช่นกัน เพื่อความอยู่รอดจึงต้องปรับตัวเข้ากับความแห้งแล้งในพื้นที่แห่งนี้ แต่ในทะเลทรายอันร้อนระอุก็มียังแหล่งน้ำ หรือโอเอซิส พบพืชพรรณที่ต้องการน้ำ สามารถเจริญเติบโตได้ อีกทั้งยังเป็นที่พักพิงของเหล่าสัตว์เขตทะเลทรายอีกด้วย

สัตว์เขตทะเลทราย มีมากมายหลายชนิดให้ทำความรู้จัก

เขตทะเลทรายไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากทะเลทรายมีความแห้งแล้ง เต็มไปด้วย ทราย กรวด และหิน อีกทั้งน้ำยังเป็นปัจจัยหลักในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่มีสัตว์เพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเรียนรู้ สัตว์เขตทะเลทราย ดำรงชีวิต ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ ตัวอย่างเช่น เหล่าสัตว์ตัวเล็กจะใช้วิธีขุดรูอยู่ในชั้นดินเพื่อหลบความร้อนในเวลากลางวัน และออกหากินในเวลากลางคืนแทน สัตว์เขตทะเลทรายแต่ละชนิด ก็จะมีวิธีการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดแตกต่างกันไป 

อูฐ

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความอดทนสูงมาก สัตว์เขตทะเลทราย ดำรงชีวิต อยู่ได้โดยไม่กินน้ำหรืออาหารได้ยาวนานถึง 2 สัปดาห์ เพราะอูฐมีหนอกที่เก็บไขมันได้ 36 กิโลกรัม และมีร่างกายที่เก็บรักษาน้ำได้เป็นอย่างดี เมื่อโตเต็มไววัดจากบ่าจะมีขนาด 1.85 เมตร มักจะถูกใช้เป็นพาหนะในทะเลทราย

เมียร์แคท

เป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับพังพอน มีจมูกที่ดมกลิ่นได้ดี และมีประสาทหูที่ไวต่อเสียงระยะไกลถึง 50 เมตร มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา เมียร์แคทสามารถกิน และสู้เหล่าสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายได้ 

หนูเจอร์บัว

ถือว่าเป็นสัตว์หายากชนิดหนึ่ง มักจะขุดรูอยู่ในชั้นดินทรายเพื่อหลบความร้อน ความหนาว เป็นการปรับตัวของ สัตว์เขตทะเลทราย พื้นที่ที่แตกต่าง จากเขตพื้นที่อื่นๆ กระโดดได้สูง และเดินทางได้รวดเร็วในทะเลทรายโดยการกระโดดจากขาหลังที่ยาว หนูเจอร์บัวไม่ต้องดื่มน้ำได้ แต่อาศัยความชื้นในอาหารที่กินเข้าไปแทน

แมวป่าคาราคัล

มีจุดเด่นคือ ใบหูขนาดใหญ่ เป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังกระโดดได้สูงถึง 4 ฟุต เพื่อจับเหยื่อจำพวกสัตว์ปีก มักจะหากินตามลำพัง ในช่วงเวลาเช้า และเย็น เนื่องจากจากเป็นช่วงที่อากาศเย็น แมวคาราคัลอดน้ำได้ โดยอาศัยน้ำจากตัวเหยื่อก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่แล้ว

สัตว์เขตทะเลทราย มีความน่าทึ่งที่ไม่อาจพบเจอได้ในเขตพื้นที่อื่นๆ การเอาตัวรอด ดำรงชีวิตของ สัตว์เขตทะเลทราย ในสภาพแวดล้อม ที่แห้งแล้งเกินว่าจะมีชีวิตอยู่รอดได้ แต่สัตว์เหล่านี้สามารถวิวัฒนาการ ปรับตัวอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงมีชีวิตอยู่รอดได้ในพื้นที่อันร้อนระอุแห่งนี้

 

 

 

สมัครบาคาร่า