สัตว์เศรษฐกิจ ในประเทศไทย เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย

การเลี้ยงสัตว์ คือการที่สัตว์ต่างๆอยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์ ทั้งการให้อาหาร ดูแลเรื่องสุขาภิบาล แม้กระทั่งการปรับปรุงพันธุ์ แต่ละคนมีความประสงค์ที่จะเลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นอาหาร ใช้แรงงาน หรือใช้ในการทดลอง แต่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่ออะไรก็ตาม ผู้เลี้ยงจะต้องศึกษา และมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์นั้นๆ เพื่อให้พวกมันได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของเรา ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่ทำกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในประเทศ หรือส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย จึงมีความสำคัญมาก

สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย ความต้องการของตลาดโลก

สัตว์เศรษฐกิจ ทางการเกษตร เกี่ยวข้องกับการนำผลผลิตจากสัตว์มาใช้ประโยชน์ การเพาะพันธุ์ และการเลี้ยงดู เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับตนเอง รวมถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆ สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย ที่มีความสำคัญสูงสุดทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับสัตว์ประเภทอื่น คือ สัตว์ปีก มีศักยภาพในการส่งออกอันดับที่ 4 ของโลก นอกจากนี้สัตว์ที่นิยมเลี้ยงยังมีอีกหลากหลายประเภท เช่น สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก และสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์นั้นมีต้นทุนที่สูง แต่ก็คุ้มที่จะลงทุนเพื่อผลตอบแทนคุ้มค่า

โคเนื้อ สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย

โคเนื้อ

เป็นพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยตั้งแต่อดีตกาล สร้างรายได้มากมายให้กับประเทศเนื่องจากเป็นที่ต้องการในชาติตะวันตก สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ ที่หลากหลาย โคจึงตอบโจทย์มากที่สุด สามารถเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค หรือนำไปแปรรูปเพื่อเป็นรายได้หลักของเกษตรกร และใช้แรงงานได้อีกด้วย

เป็ด สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย

เป็ดอี้เหลียง

เป็นเป็ดพันธุ์เนื้อที่ให้ไข่ดกจากประเทศจีน ปัจจุบันหาได้ค่อนข้างยาก มีจุดเด่นคือโตเร็ว อายุเพียง 2 เดือน ก็สามารถจำหน่ายเนื้อได้แล้ว อีกทั้งยังออกไข่ได้ถึง 205 ฟองต่อปี ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ปลากัด สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย

ปลากัด

ปลาที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน สัตว์เศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ ทำให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำส่งออกเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในตลาดต่างชาติ เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงาม ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ง่าย 

หอยหวาน สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย

หอยหวาน

เป็นหอยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพ เนื่องจากเป็นหอยที่เลี้ยงง่าย มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมีราคาดีในประเทศ อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออก แต่ปริมาณของหอยนั้นมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด

ปัจจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ก็มาพร้อมความต้องของผู้บริโภคที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย เป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการเกษตร จึงกลายเป็นรายได้หลักของเกษตรกรหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก เนื่องจากความสามารถของเกษตรกรไทย ทำให้สัตว์เศรษฐกิจไปได้ถึงตลาดโลก ทำรายได้มหาศาลทำให้เป็นความสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

สมัครบาคาร่า ที่เว็บคาสิโน888 เราเป็นเว็บคาสิโนที่สมัครง่ายที่สุด เกมคาสิโน สล็อต บาคาร่าเล่นง่าย ได้เงินจริง และยังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้