Categories
ความรู้

ทำความรู้จัก 20 สัตว์ป่าสงวน ของไทย ปัจจุบันมีอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด2567

ในปัจจุบันสัตว์ในป่าหลายชนิดเริ่มทยอยสูญพันธุ์กันเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากสัตว์เหล่านั้นถูกลอบฆ่า ถูกไล่ล่าอย่างไร้ความปรานี ทั้งยังถูกมนุษย์เข้าไปรบกวนที่อยู่อาศัย ไหนจะปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จนทำให้ต้องล้มหายตายจากกันไป เช่นนี้เองจึงต้องมีการควบคุม สัตว์ป่าสงวน ไว้เพื่อให้คงอยู่ในธรรมชาติ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักสัตว์ป่าสงวนไทย มาดูกันว่าจะมีสัตว์ชนิดใดบ้าง

สัตว์ป่าสงวน คืออะไร

สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าที่หายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออาจจะเป็นสัตว์บางประเภทที่สูญพันธุ์ไปแล้ว รวมถึงสัตว์ที่หายาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรอนุรักษ์และสงวนไว้เพื่อให้มีสัตว์ป่าชนิดนี้ไว้ในประเทศไทยคงเหลืออยู่ ซึ่งสัตว์ป่าสงวน2567 นี้คงเหลืออยู่จำนวนน้อยลงแล้ว

สัตว์ป่าสงวนแตกต่างจากสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างไร

สงสัยกันหรือไม่ว่า สัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้มครอง มีความแตกต่างกันยังไง ต้องบอกก่อนว่า สัตว์ป่าสงวน2567 คือ สัตว์ในป่าที่หายากและใกล้จะ สูญพันธุ์ แล้ว จึงต้องเร่ง อนุรักษ์ อย่างเข้มงวด ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ สัตว์ที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ในกฎหมายว่าไม่อนุญาตให้ล่า มีไว้ในครอบครอง หรือทำการค้าขาย เว้นแต่ว่าเป็นการกระทำโดยราชการเพื่อศึกษา วิจัย เพาะพันธุ์ หรือทำเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่ง สัตว์ป่าสงวนจะไม่สามารถทำได้

สัตว์ป่าสงวนเลี้ยงได้ไหม

ตามกฎหมายคุ้มครองสัตวป่าได้ออกกฎหมายที่ให้การคุ้มครองและการครอบครองสัตว์ป่าไว้ว่า ห้ามไม่ให้ผู้ใดครอบครองสัตว์สงวน โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วก็ตาม เว้นแต่สัตว์ป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดได้กำหนดไว้ให้เพาะพันธุ์หรือครอบครองได้ตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องทำการขออนุญาตเป็นลำดับขั้นตอน ไม่สามารถนำมาเลี้ยงและครอบครองได้ด้วยตนเอง

List of wild and endangered animals

สัตว์ป่าสงวนในปัจจุบันมีกี่ชนิด

หากอ้างอิงจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 สัตว์ป่าสงวน ในประเทศไทยจะมีทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า สมัน เนื้อทราย เลียงผา กวางผา และละองหรือละมั่ง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน สัตว์ป่าสงวนล่าสุด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2564 มีการเพิ่มลิสต์รายชื่อสัตว์ป่าสงวนล่าสุด ในประเทศไทย ซึ่งถูกจำแนกออกเป็นได้หลายประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

สัตว์ป่าสงวน ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 • แรดชวา (Javan rhinoceros) มีลำตัวยาว 3.1 – 3.2 เมตร และสูง 1.5 เมตร เหนือจมูกมีนอขนาดเล็กและสั้นอยู่ 1 นอ ปัจจุบันเป็น สัตว์ป่าสงวน ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการ สูญพันธุ์ ซึ่งคาดว่ามีน้อยกว่า 50 ตัวใน อุทยาน แห่งชาติอูจุงกูลน บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยไม่หลงเหลืออยู่แล้ว
 • กระซู่ (Didermocerus Samatraensis) เป็นแรดที่เล็กที่สุดในโลก มี 2 นอเหมือนแรดแอฟริกา ลำตัวมีขนหยาบและยาวปกคลุม เมื่อโตเต็มวัยจะสูง 1.4 เมตร และยาว 2.5 เมตร ถือเป็น สัตว์ป่าไทย ที่ในปัจจุบันได้ สูญพันธุ์ ไปแล้ว และคาดว่าเหลืออยู่บนโลกนี้ไม่ถึง 100 ตัว
 • ควายป่า (Wild Water Buffalo) มีขนาดใหญ่กว่า ว่องไวและดุร้ายกว่าควายบ้านมาก มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย ขาทั้ง 4 มีสีขาวแก่หรือสีเทา ในอดีตพบได้ในป่าของไทยเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ แล้ว หากถามว่า สัตว์ป่าสงวน มีอะไรบ้าง ที่ควรค่าแก่การ อนุรักษ์ ไว้ หนึ่งในนั้นก็คือควายป่า
 • กูปรี หรือ โคไพร (Kouprey) เป็นสัตว์จำพวกกระทิงและวัวป่า ตัวโต โคนขาใหญ่ และปลายหางเป็นพู่ขน ปัจจุบันอยู่ในสถานะ สูญพันธุ์ ซึ่งไม่มีรายงานการพบเห็นมานานแล้ว แต่เชื่อว่าอาจพอมีหลงเหลืออยู่บ้างในป่าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา แถบจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงบริเวณลาวตอนใต้และเวียดนาม
 • ละอง หรือ ละมั่ง (Eld’s Deer) เป็นกวางขนาดกลาง มีขนสีน้ำตาลแดงตามลำตัว สีขนจะอ่อนและร่วงจนดูสั้นลงมากในช่วงฤดูร้อน ขนหยาบและยาวในฤดูหนาว เขามีลักษณะโค้งขึ้นและกางออก ปลายเขาแตกออกเป็นแขนงเล็ก ๆ พบกระจายพันธุ์ในภาคอีสานตอนใต้ของไทย แต่ปัจจุบันได้ สูญพันธุ์ ไปแล้ว
 • สมัน (Schomburgk’s deer) เป็นกวางที่มีขนสีน้ำตาลเข้มตามลำตัว ส่วนท้องมีสีอ่อนกว่า ริมฝีปากล่างและด้านล่างของหางมีสีขาว ตัวผู้มีเขาแตกแขนงออกเหมือนกิ่งไม้ ในอดีตมักกระจายพันธุ์ตามที่ราบลุ่มในภาคกลางของไทย ปัจจุบันกลายเป็น สัตว์ป่าสงวน ที่ได้ สูญพันธุ์ ไปแล้ว
 • เลียงผา (Serow) เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน ป่าดิบชื้น ตามบริเวณ ภูเขา ที่มีหน้าผาสูงชัน ลักษณะคล้ายแพะ ลำตัวสั้น ขายาว ตามลำตัวมีขนเส้นเล็กและหยาบสีเทาอมดำ บริเวณท้องมีสีอ่อนกว่า ในวัยอ่อนจะมีขนสีเข้ม และจะอ่อนลงเรื่อย ๆ เมื่อโตขึ้น ถือเป็น สัตว์ป่าสงวนของไทย ที่พบได้ยากและใกล้ สูญพันธุ์ แล้ว
 • กวางผา (Goral) เป็น สัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่มีรูปร่างคล้ายแพะ ตามลำตัวมีขนหยาบและหนาสีเทาหรือน้ำตาลเทา และมีแถบสีดำพาดอยู่กลางหลัง ตัวเมียมีขนสีอ่อนกว่าตัวผู้ ส่วนตัวผู้จะมีเขาหนาและยาวกว่าตัวเมีย ในประเทศไทยพบได้ตาม ป่าไม้ เฉพาะทาง ภูเขา สูงชันในภาคเหนือ แต่ใกล้ สูญพันธุ์ แล้ว
 • แมวลายหินอ่อน (Marbled cat) มีขนาดตัวเท่าแมวบ้าน แต่มีหางยาวและขนที่หางเยอะกว่า หัวเล็กกลมมน สีขนมีลวดลายเป็นแถบ ลายดวงคล้ายเสือลายเมฆ หรือที่เรียกว่าลายหินอ่อนนั่นเอง ถือเป็น สัตว์ป่าสงวนปัจจุบัน ที่พบได้ตาม ป่าเพญจพรรณ ของไทย อยู่ในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า ภูเขียว
 • เก้งหม้อ (Fea’s muntjac) เป็น สัตว์ป่า จำพวกกวาง บริเวณลำตัวมีขนสีเทาเข้ม ในขณะที่ใบหน้าจะมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนกระหม่อมและโคนขามีสีเหลืองสด และขามีสีดำ จัดเป็นเก้งที่หายากที่สุดในโลก ปัจจุบันใกล้ สูญพันธุ์ แล้ว แต่อาจพบได้ตาม ป่าไม้ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์
 • สมเสร็จ (Tapir) เป็นสัตว์ที่มีหน้าตาแปลกประหลาด เพราะมีรูปร่างคล้ายหมู แต่ขายาว จมูกยาวคล้ายงวงช้าง ส่วนหางสั้นคล้ายหมี และกีบเท้าคล้ายแรด หากถามว่า สัตว์ป่าสงวน มีอะไรบ้าง ที่ใกล้ สูญพันธุ์ สมเสร็จมลายูคือหนึ่งในนั้น ซึ่งพบได้เฉพาะในทวีปเอเชีย
 • พะยูน หรือ หมูน้ำ (Dugong) เป็น สัตว์น้ำ ชนิดแรกของไทยที่ถูกจัดเป็น สัตว์ป่าสงวน ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุ่น ลักษณะคล้ายแมวน้ำขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างอ้วนกลม ส่วนครีบแลดูคล้ายใบพาย ในประเทศไทยพบได้แค่ในหาดเจ้าไหม และรอบเกาะลิบง จังหวัดตรัง ถือเป็นสัตว์ใกล้ สูญพันธุ์ จึงควรช่วยกัน อนุรักษ์ ไว้
 • วาฬบรูด้า (Bryde’s whale) จัดเป็นวาฬขนาดใหญ่ที่โตเต็มวัยแล้วจะมีความยาวถึง 15 เมตร ถือเป็นหนึ่งใน สัตว์คุ้มครอง ที่อาศัยอยู่ในทะเลอ่าวไทย กินอาหารด้วยวิธีการกรอง โดยส่วนใหญ่อาหารของวาฬบรูด้าจะเป็นพวกแพลงก์ตอน เคย หมึก และปลาขนาดเล็ก ปัจจุบันอยู่ในสถานะใกล้คุกคาม
 • วาฬโอมูระ (Omura’s whale) เป็นวาฬ สายพันธุ์ หายากและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก ซึ่งค้นพบครั้งแรกจากซากในปี ค.ศ. 2003 ลักษณะใกล้เคียงกับวาฬบรูด้า แต่หากโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 10 เมตร จัดเป็น สัตว์ป่าสงวนของไทย ที่สามารถพบได้ในทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 

สัตว์ป่าสงวน ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน

 • เต่ามะเฟือง (Leatherback sea turtle) เป็น สัตว์ป่าสงวน ที่คู่ควรแก่การ อนุรักษ์ ไว้ เพราะเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ สัตว์เลื้อยคลาน ทั้งหมดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วย กระดองเต่าชนิดนี้แลดูคล้ายผลมะเฟือง สามารถดำน้ำได้ลึกกว่า 1,200 เมตร ปัจจุบันอยู่ในสถานะไม่มั่นคง

สัตว์ป่าสงวน ประเภทปลา

 • ปลาฉลามวาฬ (Whale shark) เป็นปลาหนึ่งเดียวที่อยู่ในลิสต์ สัตว์ป่าสงวนปัจจุบัน ของไทย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าปลาที่เป็น สัตว์ป่าสงวน มีกี่ชนิด ถือเป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 21 ตัน และยาวถึง 12 เมตร อาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ปัจจุบันกลายเป็น สัตว์น้ำ ที่ใกล้จะ สูญพันธุ์ แล้ว

สัตว์ป่าสงวน ประเภทนก

 • นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (White-eyed River Martin) เป็นนกที่มีสีดำออกเขียวเหลือบ สะโพกสีขาว หางมีขนคู่กลาง วงรอบตามีสีขาวหนา และปากมีสีเหลืองสดออกเขียว ไม่พบใน ธรรมชาติ ทั่วไป แต่พบในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพียงที่เดียวในโลกเท่านั้น ปัจจุบันกลายเป็น สัตว์ปีก ที่ได้ สูญพันธุ์ ไปแล้ว
 • นกแต้วแล้วท้องดำ (Gurney’s pitta) เป็น สัตว์ป่าสงวน ที่เสี่ยงต่อการ สูญพันธุ์ ทั้งตัวผู้และตัวเมียนั้นมีสีสันแตกต่างกัน บางคนอาจยังไม่รู้ว่านกที่เป็น สัตว์ป่าสงวน มีกี่ชนิด ในปัจจุบันจะมีทั้งหมด 4 ชนิด และนกแต้วแร้วท้องดำคือหนึ่งในนั้น ซึ่งเป็น สัตว์ป่าไทย ที่พบได้ทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์
 • นกกระเรียนไทย (Sarus crane) เป็นนกที่สูงได้ถึง 1.8 เมตร จัดว่าสูงที่สุดในโลกในบรรดานกบินได้ทั้งหมด และเป็น สัตว์ป่าสงวนของไทย ที่พบได้ในบางพื้นที่ของอนุทวีปอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศออสเตรเลีย นับเป็นนก สายพันธุ์ หนึ่งที่เคย สูญพันธุ์ ไปแล้ว และถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาอีกครั้ง
 • นกชนหิน (Rhinoplax vigil) เป็น สัตว์ป่าสงวน 2567 ชนิดที่ 20 ถูกจัดอยู่ในประเภท สัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2564 นกชนหินเป็นนกขนาดใหญ่ในวงศ์นกเงือก พบได้ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย สุมาตรา และบอร์เนียว ถือเป็นนก สายพันธุ์ หนึ่งที่เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการ สูญพันธุ์ 

ชวนอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน ไทยให้คงอยู่ในธรรมชาติ ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ

เราปฏิเสธไม่ได้ว่า สัตว์ป่าสงวน2567 คือ หนึ่งในทรัพยากร ธรรมชาติ ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ แต่อย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบัน สัตว์ป่าสงวน มีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ บางครั้งเราจะพบ ซากสัตว์ป่า ที่ถูกลักลอบฆ่าด้วยน้ำมือมนุษย์ ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่ารณรงค์และต่อต้านการล่า สัตว์ป่าสงวน 20 ชนิด ในประเทศไทย รวมถึงหยุดทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกชนิดด้วย เพราะถ้าขาด สัตว์ป่า เหล่านี้ไปจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอบคุณคุณคลิปจาก : สารคดี ท่องโลกกว้าง

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

ปลากระเบน ราชินีแห่งท้องทะเล ผู้สง่างามและทรงพลัง

ปลากระเบน เป็นสัตว์ทะเลที่มีความเชื่อว่าผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เพราะปลากระเบนสามารถนำมาทำอาหารได้ จึงมีความร่วมมือกันในการดูแลรักษาอนุรักษ์ปลากระเบน

อาหาร ปลากระเบน

ปลากระเบนคืออะไร

ปลากระเบน เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีพฤติกรรมคล้ายนกที่ลอยล่องในน้ำทะเล มีความพริ้วไหวและอาศัยอยู่ตามปะการัง

พฤติกรรม ปลากระเบน

ความสำคัญของปลากระเบนในระบบนิเวศทางทะเล

ปลากระเบนเป็นสัตว์ทะเลที่มีการใช้ชีวิตอยู่ตามสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งหากเป็นปลากระเบนยักษ์ที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่ลึกจะมีความสำคัญต่อการอยู่ในห่วงโซ่อาหารระหว่างระบบนิเวศแนวปะการังกับระบบนิเวศในทะเลลึกอีกด้วย

ปลากระเบนทะเล

พฤติกรรมของปลากระเบน

พฤติกรรมปลากระเบนมักจะใช้ครีบสะบัดเพื่อให้ทรายมากลบ จะอาศัยอยู่น้ำระดับพื้นทราย ไม่ค่อยว่ายขึ้นมาด้านบนผิวน้ำทะเล

นิสัย ปลากระเบน

ลักษณะทางกายภาพของปลากระเบน

ปลากระเบนเป็นสัตว์ทะเลที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ลักษณะทั่วไปจะมีรูปร่างแบนเหมือนว่าวหรือคล้ายกับปลาหูช้างกลม แต่จะมีครีบหลังและครีบท้อง ปลากระเบนมีประมาณ 400 ชนิด จะสามารถพบเห็นได้ทั้งน้ำจืดสนิท น้ำกร่อย และทะเล

ความเป็นอยู่ปลากระเบน

ภัยคุกคามจากมนุษย์

ปลากระเบนเป็นสัตว์ทะเลที่มีความน่ารัก ตรงท้องมองไปจะเห็นว่าเหมือนมีปากที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลา ปลากระเบนเป็นปลาที่มีนิสัยรักความสงบ และจะชอบนอนนิ่งๆ พรางตัวอยู่บนพื้นทราย ไม่ค่อยว่ายบนน้ำ มักจะได้รับภัยคุกคามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อมือมนุษย์ ดังนั้นควรร่วมมือกันในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ยังคงสวยงามอยู่เสมอ

บทส่งท้าย

ปลากระเบนและสัตว์ทะเลอื่นๆ ในมหาสมุทรควรได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตบางครั้งอาจจะเกิดจากความพลาดพลั้งที่ปลากระเบนไปติดอุปกรณ์ดักปลาของชาวประมงจนทำให้เสียชีวิตไปนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามหากผู้คนร่วมมือกันไล่ล่าปลากระเบนเพื่อมาทำอาหารและช่วยกันอนุรักษ์ดูแลสภาพแวดล้อมให้ยังคงสวยงามอยู่เสมอ

ขอขอบคุณคลิปจาก Next Step

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

ปลาปักเป้า สัตว์น้ำผู้เปี่ยมพิษ อันตรายถึงชีวิต

ปลาปักเป้า เป็นสัตว์ทะเลที่เราเคยเห็นกันโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นรูปร่างทรงกลมมีหนามรอบตัวเหมือนทุเรียน มีขนาดเล็กแต่ตัวเล็กๆ แบบนี้มีพิษอันตรายมาก เพราะพิษของปลาปักเป้าจะส่งผลต่อการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของผู้ที่โดนพิษ อันจะทำให้เกิดอาการลิ้นชา อาเจียน กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรงเลยทีเดียว

อาหารปลาปักเป้า

ปลาปักเป้าคืออะไร

ปลาปักเป้า เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็กมีลักษณะอ้วนกลมมีหนามแต่มีพิษอันตรายเช่นกันดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น แต่นอกจากปลาปักเป้าทุเรียนแล้วยังมีปลาปักเป้าที่เป็นลายจุดและลักษณะไม่ได้กลมเหมือนปลาปักเป้าทุเรียนอีกด้วยแต่ก็อาศัยอยู่ในทะเลเช่นเดียวกัน

พฤติกรรม ปลาปักเป้า

ความสำคัญของปลาปักเป้าในระบบนิเวศทางทะเล

ปลาปักเป้าเป็นสัตว์ทะเลที่มีการใช้ชีวิตอยู่ตามสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มีการอนุรักษ์ควบคุมปริมาณการจับปลาปักเป้าเพราะจะได้ส่งผลเพื่อความยั่งยืนของสภาวะนิเวศ เนื่องจากบางสายพันธุ์มีการลดลงอย่างมาก นั่นก็เกิดจากการล่าสัตว์อันตรายและการทำลายภายในระบบนิเวศ

ปลาปักเป้าทะเล

พฤติกรรมของปลาปักเป้า

พฤติกรรมปลาปักเป้าที่เราจะคุ้นชินกันก็คือปลาปักเป้าจะมีพฤติกรรมชอบพองตัว นั่นก็เป็นเพราะรู้สึกว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเอง อาหารของปลาปักเป้าจะเป็นเช่นหนอนแดงหรือเคย

นิสัย ปลาปักเป้า

ลักษณะทางกายภาพของปลาปักเป้า

ปลาปักเป้าเป็นสัตว์ทะเลที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ดังที่เราได้เห็นส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ทุเรียนโดยลักษณะจะกลมและมีหนาม แต่ปลาปักเป้ามีทั้งหมด 3 วงศ์ คือ Diodontidae ลักษณะเด่นของปลาในวงศ์นี้คือจะมีฟัน 2 ซี่, Tetraodontidae วงศ์นี้จะมีฟัน 4 ซี่ และ Triodontidae มีลักษณะลำตัวแบนข้าง โดยสำหรับประเทศไทยพบปลาทั้ง 3 วงศ์นี้เป็นชนิดในน้ำกร่อยรวมถึงทะเล

ความเป็นอยู่ปลาปักเป้า

ภัยคุกคามจากมนุษย์

ปลาปักเป้าเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษมากส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการคุกคามจากมนุษย์มากนักเพราะไม่มีใครอยากเข้าใกล้กลัวอันตรายจากพิษของปลาปักเป้า แต่หากจะได้รับผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือบริเวณที่ปลาปักเป้าอาศัยอยู่นั่นเอง ทั้งนี้มนุษย์ควรดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี

บทส่งท้าย

การอนุรักษ์แวดล้อมให้ยังคงสภาพดีและน่าอยู่จะช่วยให้ระบบนิเวศต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดี ปลาปักเป้าแม้จะมีพิษมากแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นอีกหนึ่งในสัตว์ทะเลที่จะยังช่วยให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการควบคุมปริมาณการจับปลาปักเป้าในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เพราะบางสายพันธุ์เริ่มน้อยลงไปแล้วนั่นเอง

ขอขอบคุณคลิปจาก วิชาเกิน สัตว์โลก

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

ม้าน้ำ สัตว์น้ำผู้สง่างาม เปี่ยมไปด้วยสเน่ห์

ม้าน้ำ เป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างตรงปากเหมือนม้าจัดอยู่ในวงศ์ย่อยของตะกูลปลาจิ้มฟันจระเข้และมังกรทะเล มีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร ในส่วนของกระดูกหรือก้างมาห่อหุ้มเป็นเกราะอยู่ภายนอกตัวแทนเกล็ด เป็นสัตว์ทะเลที่ตัวผู้จะเป็นฝ่ายอุ้มท้องแทนตัวเมียจำนวนไข่ในแต่ละครั้งประมาณ 100-200 ฟอง เมื่อถึงเวลาคลอดม้าน้ำตัวผู้ที่อุ้มท้องจะบีบกล้ามเนื้อส่วนท้องและพ่นลูกม้าน้ำออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องทั้งหมด

อาหาร ม้าน้ำ

ม้าน้ำคืออะไร

ม้าน้ำ เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็กและสามารถพรางตัวตามแนวปะการังได้ มีลักษณะลำตัวที่โค้งงอ คล้ายกุ้งแต่มีเกราะห่อหุ้มลำตัวสามารถนำมาเลี้ยงในตู้ปลาได้ซึ่งผู้เลี้ยงดูต้องหมั่นดูแลและหาอาหารเฉพาะมาให้ม้าน้ำในการกินอีกด้วย

ม้าน้ำทะเล

ยความสำคัญของม้าน้ำในระบบนิเวศทางทะเล

ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่มีการใช้ชีวิตอยู่ตามสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จะมีพฤติกรรมเฉพาะตัวคือในขณะที่ว่ายน้ำหรือเกาะกับที่จะตั้งลำตัวขึ้นและเอาส่วนท้องยื่นไปทางด้านหน้า

พฤติกรรม ม้าน้ำ

พฤติกรรมของม้าน้ำ

พฤติกรรมม้าน้ำในการหากินจะทำการว่ายน้ำไปหาแหล่งอาหารเรื่อย ๆ ซึ่งอาหารชั้นเลิศของม้าน้ำก็คือกุ้ง เคย หรือพวกกุ้งที่ตายแล้ว แต่การนำม้าน้ำทะเลมาเลี้ยงในตู้เพื่อความสวยงามก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เลี้ยงต้องเตรียมอาหารดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการ

นิสัยม้าน้ำ

ลักษณะทางกายภาพของม้าน้ำ

ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างตรงปากเหมือนม้า มีขนาดเล็ก มีกระดูก หรือ ก้างเป็นเกราะห่อหุ้มอยู่นอกตัวแทนเกล็ด มีความสามารถในการม้วนงอตัวได้

ความเป็นอยู่ม้าน้ำ

ภัยคุกคามจากมนุษย์

ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลประเภทสัตว์คุ้มครองแต่ก็ยังได้รับภัยคุกคามอันเกิดจากเนื้อมือของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำลายสถานที่ทางธรรมชาติจนทำให้ระบบนิเวศทางทะเลถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลอื่นๆ และพืชพรรณนานาชนิดอีกด้วย

บทส่งท้าย

การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเลเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทะเลหรือมหาสมุทรเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากที่สุดในโลก ดังนั้นสัตว์ทะเลนั้นเชื่อว่ามีจำนวนมากไม้แพ้กับสิ่งมีชีวิตบนบกแน่นอนและไม่ว่าจะเป็นม้าน้ำ กุ้ง หอย ปู ปลาและพืชพรรณต่างๆ ก็ย่อมได้รับการดูแลอนุรักษ์เช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณคลิปจาก วิชาเกิน สัตว์โลก

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

ดำดิ่งสู่โลกของ ปลาดาว ผู้พิทักษ์ใต้ทะเลสุดสง่างาม

ปลาดาว หรือดาวทะเล เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ทะเลที่มีสีสันสวยงามเป็นอย่างมากโดยในปัจจุบันนี้พบว่าชนิดของปลาดาวมีอยู่ด้วยประมาณ 1,800 ชนิดเลยทีเดียว

อาหาร ปลาดาว

ปลาดาวคืออะไร

ปลาดาวคือสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูสันหลังส่วนของลำตัวเป็นห้าแฉกซึ่งมีความเหมือนรูปดาวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ปลาดาวก็ยังไม่ใช่สัตว์จำพวกปลาอีกด้วย มีสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่เป็นชนิดใกล้เคียงอย่างเม่นทะเลและปลิงทะเล

พฤติกรรมปลาดาว

ความสำคัญของปลาดาวในระบบนิเวศทางทะเล

ปลาดาวในระบบนิเวศทางทะเลมีความสำคัญในเรื่องของการรักษาสมดุลความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ปลาดาวกินสัตว์ทะเลเป็นอาหารส่วนใหญ่กินหอยสองฝาในการดำรงชีพ

ปลาดาวทะเล

พฤติกรรมของปลาดาว

พฤติกรรมของปลาดาวจะมีการนอนนิ่งบนทราย ไม่ว่าจะจมดิ่งอยู่ในการใช้ชีวิตในท้องทะเลการกินของปลาดาวดังที่ได้แจ้งให้ทราบก็คือจะกินสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็กหรือหอยสองฝานั่นเอง ซึ่งพฤติกรรมการกินของปลาดาวกินอาหารโดยการยื่นกระเพาะออกมาคลุมหุ้มเหยื่อจากนั้นจะทำการชักกระเพาะกลับคืนไป หากจินตนาการอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่นั่นคือวิถีชีวิตของปลาดาวในการกินอาหารดำรงชีพ

นิสัย ปลาดาว

ลักษณะทางกายภาพของปลาดาว

ปลาดาวเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างคล้ายดาวร่างกายนั้นเป็นแฉกรูปดาว มี 5 แขน แผ่นด้านล่างแบนค่อนข้างเรียบด้านหลังเป็นปุ่มมีหินปูน เป็นเสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีโครงแข็งที่ผิวนอกไม่ได้ยึดเกาะกับกล้ามเนื้อ มีสีสันแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวเพิ่มความสวยงามให้ท้องทะเลเป็นอย่างมาก

ความเป็นอยู่ปลาดาว

ภัยคุกคามจากมนุษย์

โดยทั่วไปแล้วปลาดาวได้รับผลกระทบจากการคุกคามจากมนุษย์น้อยมาก แต่กลับกลายเป็นว่าปลาดาวเป็นตัวทำลายแนวรั้วปะการังเพราะพฤติกรรมปลาดาวชอบซุกซ่อนตามปะการังซึ่งสร้างความเสียหายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทะเลนั่นเอง แต่นอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามจากมนุษย์ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงทะเลจะทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลทุกชีวิตรวมถึงปลาดาวด้วย

บทส่งท้าย

แม้ว่าปลาดาวจะไม่ได้รับภัยคุกคามจากมนุษย์มาก แต่การที่มนุษย์ทิ้งมวลขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงทะเลก็สร้างภาวะให้ท้องทะเลเกิดเป็นปัญหาอย่างมาก ทำให้ชีวิตของปลาดาวและสัตว์ทะเลเกิดวิกฤตและบางชนิดอาจเสียชีวิตอย่างมหาศาลจนอาจทำให้สูญพันธุ์ไปได้เลย แต่ในทางศิลปะปลาดาวถูกนำมาเป็นตัวแทนความหมายของความอ่อนไหวและการเคลื่อนย้ายอย่างแนบนิ่งอย่างการสักลายต่างๆ ด้วยรูปปลาดาวต่างๆ อย่างหลากสีสันและนิยมสักในรูปแบบมินิมอลจะสร้างความน่ารักให้กับลายสักเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณคลิปจาก Thai PBS Kids

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

โลมา เพื่อนร่วมโลกใต้ท้องทะเลสุดน่ารัก และฉลาด

โลมา เป็นอีกหนึ่งในสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเลเลย โดยลักษณะทั่วไปจะเห็นได้ว่ามีรูปร่างที่คล้ายปลาเป็นอย่างมากแต่โลมาไม่ใช่ปลาอย่างที่เห็นตามรูปลักษณ์หากไม่พบเห็นตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ ที่โลมาควรจะอยู่ก็จะเห็นตามพิพิธภัณฑ์หรือตามสวนสัตว์ที่มีการจัดแสดงโชว์โลมานั่นเอง

ความเป็นอยู่ โลมา

โลมาคืออะไร

โลมาไม่ได้เป็นปลาแบบที่เห็นตามรูปลักษณ์เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากโลมาก็จะมีวาฬที่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในน้ำอย่างทะเลจะต่างจากสัตว์ทะเลทั่วไปก็เพียงโลมาสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งทะเลและน้ำจืด

นิสัย โลมา

ความสำคัญของโลมาในระบบนิเวศทางทะเล

โลมามีความสำคัญของในระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมากเพราะโลมาจะกินแพลงแพลงก์ตอนพืชอันเป็นแหล่งอาหารสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล แต่หากจำนวนโลมาน้อยก็จะทำให้แพลงก์ตอนมีมากเกินควรโลมาจึงเป็นสัตว์ทะเลที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก

อาหารโลมา

พฤติกรรมของโลมา

พฤติกรรมของโลมาจะมีความขี้เล่นมาก รูปลักษณ์ภายนอกก็น่ารักทำให้เป็นที่น่าสนใจของเด็กๆ เมื่อเข้าชมการแสดงโชว์โลมาตามสถานที่ที่จัดแสดงต่างๆ

พฤติกรรมโลมา

ลักษณะทางกายภาพของโลมา

โลมาเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างคล้ายปลาโดยลักษณะก็คือจะมีรูปร่างเพรียวยาว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความน่ารักมาก ไม่ดุร้าย ลำตัวนั้นจะมีผิวหนังที่เรียบเนียน ส่วนหางจะมีขนาดใหญ่

ปลาโลมา

ภัยคุกคามจากมนุษย์

ส่วนใหญ่โลมาหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ จะมีภัยคุกคามอันเกิดจากมนุษย์คือการใช้อุปกรณ์ดักปลาหรือทำประมงต่างๆ ซึ่งทำให้โลมาว่ายมาติดอุปกรณ์นั้นๆ ได้ ดังที่เห็นมีข่าวมากมายได้ออกมาถ่ายทอดให้เห็นถึงความน่าสงสารของเหล่าโลมาน้อยใหญ่ที่ต้องสังเวยชีวิตในอุปกรณ์ประมงของเหล่าผู้คนที่ต้องหาสัตว์ทะเลมาดำรงชีพ

บทส่งท้าย

อย่างที่ทราบกันดีว่าโลมานับหลายตัวที่ต้องเป็นเหยื่อ ในการเสียชีวิตของอุปกรณ์ ชาวประมงที่หางสัตว์ทะเลในการดำรงชีพ หรือแม้กระทั่งผู้คนที่บ้านสัตว์ทะเล ในบทความนี้ขอเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนมนุษย์ทั้งหลายหันมาอนุรักษ์สัตว์ทะเลต่างๆ ไม่เพียงแต่โลมาเพียงเท่านั้น เพราะยังมีสัตว์ทะเลอีกหลากหลายที่อาจจะใกล้สูญพันธุ์แล้วนั่นเอง นอกจากนี้การอนุรักษ์สัตว์ทะเลจะช่วยให้สมดุลของห่วงโซ่อาหารสัตว์ทะเลมีความสมดุลและระบบนิเวศทะเลไม่ขาดความสมดุลอีกด้วย

ขอขอบคุณคลิปจาก Promlao พร้อมเหลา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

ฉลาม นักล่าใต้ท้องทะเล ผู้พิทักษ์สมดุลแห่งท้องทะเล

ฉลามเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีความดุร้าย แต่หลายครั้งก็แสดงความน่ารักให้ผู้คนได้ชื่นชมตามอควาเรียมที่จัดแสดงสัตว์ทะเลนั่นเอง ทั้งนี้ยังมีหลากหลายชนิด เช่น ปลาฉลามเสือ, ปลาฉลามขาว และปลาฉลามหัวบาตร

ความเป็นอยู่ฉลาม

ฉลามคืออะไร

ฉลาม คือปลาทะเลที่จัดได้ว่าเป็นปลากระดูกอ่อน และมีหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามฉลามทุกชนิดมักล่าสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ กินเป็นอาหารแต่ก็มีฉลามบางจำพวกที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าฉลามมีทั้งที่เป็นสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อเป็นอาหารนั่นเอง

ฉลามทะเล

ความสำคัญของฉลามในระบบนิเวศทางทะเล

ความสำคัญของฉลามในระบบนิเวศทางทะเลที่มีความจำเป็นต่อห่วงโซ่อาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสัตว์ทะเลอันดับต้นๆ ของการเป็นนักล่าโดยฉลามจะเลือกเหยื่อที่มีความเชื่องช้าในการหลบหลีกมาเป็นอาหารนั่นหมายความว่าสัตว์ทะเลที่มีความเชื่องช้าต่อการหลีกหนีอาจจะเป็นเพราะไม่มีความแข็งแรง หรือป่วย ชรา อาจจะเป็นได้ ทั้งนี้ฉลามจึงถือเป็นสัตว์ทะเลสำคัญที่จะช่วยในการจัดสรรประชากรของสัตว์น้ำทะเลที่มีความแข็งแรงในการดำรงชีพอยู่ก็ว่าได้

นิสัย ฉลาม

พฤติกรรมของฉลาม

พฤติกรรมของฉลามในการใช้ชีวิตในท้องทะเลหรือในอควาเรียมนั้นเราจะเห็นบ่อยครั้งว่าพฤติกรรมฉลามจะจะอ้าปากอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราเข้าใจกันว่าฉลามเป็นสัตว์ดุร้ายเพราะมันแสดงออกถึงการมีความเป็นนักล่านั่นเองและสำหรับการอพยพของฉลามนั้นจะมีการย้ายถิ่นไปอาศัยในที่ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะกับการดำรงชีวิตของพวกมัน ส่วนการหากินอาหารนั้นจะล่าเหยื่อที่มีความเชื่องช้าเนื่องจากฉลามมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วสัตว์ทะเลตัวไหนที่หนีไม่ทันก็จะโดนกินนั่นเอง

พฤติกรรมฉลาม

ลักษณะทางกายภาพของฉลาม

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าฉลามเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างเป็นปลาที่มีกระดูก ฟันแหลมมีซี่กรองเหงือก 5 ซี่ หัวและจะงอยปากแหลมยาว ครีบทุกครีบแหลมและคมมากมีพฤติกรรมที่ชอบว่ายน้ำอยู่ในน้ำค่อนข้างลึก และมีความว่องไวในการล่าเหยื่อ

อาหาร ฉลาม

ภัยคุกคามจากมนุษย์

แม้ว่าฉลามจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับฉายานักล่าแห่งท้องมหาสมุทรหรือทะเลแล้วก็ตามยังไม่พ้นเนื้อมือของมนุษย์ที่มีการคุกคามไล่ล่าจับปลาฉลามมาทำเป็นอาหารซึ่งเมนูที่เราคุ้นเคยกันก็คือซุปหูฉลามและเมนูอื่นๆ จนส่งผลให้จำนวนของฉลามนั้นลดลง นอกจากนี้ยังมีความไม่ได้ตั้งใจในการจับปลาฉลามเพราะอาจจะติดอวนหรือเครื่องมือจับปลาของชาวประมงขึ้นมาซึ่งบางตัวอาจจะโชคดีไม่ได้รับอันตรายอะไรมาก แต่หากบางตัวก็โชคร้ายที่เสียชีวิตขณะที่ติดอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างมาก

บทส่งท้าย

อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์สัตว์ทะเลทุกชนิดควรจะอยู่ในการคุ้มครองและความร่วมมือของมนุษย์ทุกคนหากพบเห็นสัตว์ทะเลติดขึ้นมากับเครื่องมือในการดักสัตว์ทะเลที่ใช้ในการดำรงชีพ และเห็นว่าเป็นสัตว์ที่หายากหรือเป็นสัตว์ที่มีการคุ้มครองควรจะปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลเช่นเดิม เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาวะห่วงโซ่อาหารขาดความสมดุลของท้องทะเล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากนั่นเอง เช่นเดียวกันกับฉลาม แม้ว่าจะเป็นนักล่ามากแค่ไหนแต่มนุษย์ ส่วนใหญ่ก็นิยมรับประทานเนื้อของฉลามอยู่ดี แต่ทั้งนี้ก็ควรบริโภคหรือไล่ล่าให้เพียงพอต่อความต้องการเท่านั้นไม่ควรที่จะมีการจับฉลามที่มากเกินไป เพียงเท่านี้ทะเลก็จะมีความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารแล้ว

ขอขอบคุณคลิปจาก Promlao พร้อมเหลา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

วาฬ สิ่งมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

สัตว์ทะเลมีหลากหลายสายพันธุ์ที่เรามักพบเห็นกันก็จะมีเหล่าปลาต่างๆ รวมถึงกุ้ง หอย ปู แต่สำหรับบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับอีกสัตว์ทะเลนั่นก็คือ วาฬ เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลที่มีความน่ารักมาก ลักษณะทางกายภาพของวาฬจะมีลักษณะเหมือนปลาตรงที่มีครีบแต่วาฬไม่ใช่ปลาเหมือนกับลักษณะที่เห็นเพราะวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นคือสามารถพ่นไอน้ำออกมาได้หากใครได้พบเห็นกับตาคงจะต้องตื่นเต้นและประทับใจในความน่ารักของวาฬแน่นอน

ความสำคัญของ วาฬ

วาฬคืออะไร

วาฬ เป็นสัตว์ทะเลซึ่งในประเทศไทยมักจะพบเห็นกันในลักษณะของวาฬสีน้ำเงินเรียกได้ว่ามีการอนุรักษ์วาฬสีน้ำเงินเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้วนั่นเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการอนุรักษ์ไว้และไม่มีการไล่ล่าวาฬจากชาวประมงแล้วแต่วาฬสีน้ำเงินในไทยก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารและแหล่งอาหารในทะเลของวาฬก็ลดลงไปด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาพท้องทะเลหรือแม้กระทั่งความเป็นกรดในทะเลอีกด้วย เมื่ออาหารลดลงชีวิตความเป็นอยู่ของวาฬก็เริ่มลำบากมากขึ้นอดอยากอาหารจนเริ่มตายและใกล้สูญพันธุ์ในที่สุด

พฤติกรรมของวาฬ

ความสำคัญของวาฬในระบบนิเวศทางทะเล

ความสำคัญของวาฬในระบบนิเวศทางทะเลที่มีความจำเป็นในการอนุรักษ์วาฬนั้นแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบและมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารเนื่องจากวาฬเป็นผู้ผลิตเพราะมูลของวาฬจะมีธาตุเหล็กที่ถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีให้แก่พืชในทะเลและเป็นอาหารของแพลงก์ตอนพืชอีกด้วย

วาฬ คืออะไร

พฤติกรรมของวาฬ

พฤติกรรมของวาฬในการใช้ชีวิตในท้องทะเลนั้นต้องเรียกได้ว่ามีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่นิยมอยู่กันเป็นครอบครัวโดยเฉพาะการว่ายนำกันแบบแม่ลูกและวาฬจะมีพฤติกรรมในการกระโดดโผลน้ำขึ้นมาโชว์ตัวอยู่บ่อยครั้งนั่นเป็นพฤติกรรมวาฬหนุ่มที่ต้องการเรียกร้องความสนใจจากวาฬเพศตรงข้ามนั่นเอง และสำหรับการอพยพของเหล่าวาฒจะมีการว่ายน้ำย้ายถิ่นฐานเป็นระยะทางอย่างต่ำเป็นระยะทาง 3,000 ไมล์ หรือราว ๆ 4,800 กิโลเมตร เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ที่เหมาะสมและมีความสมดุลมีอาหารเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

อาหารวาฬ

ลักษณะทางกายภาพของวาฬ

วาฬเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างคล้ายปลาโดยลักษณะก็คือจะมีรูปร่างเพรียวยาว มีครีบและมีหางเหมือนปลา แต่ต้องขอแจ้งให้ทราบว่าวาฬแม้จะมีลักษณะเหมือนปลามากนั้นแต่ก็ไม่ใช่ปลาเพราะวาฬมาสารกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงแค่อาศัยอยู่ในทะเลเพียงเท่านั้น

วาฬทะเล

ภัยคุกคามจากมนุษย์

แม้ว่าในประเทศไทยวาฬน้ำเงินหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองให้เป็นสัตว์สงวนไม่ให้มีการไล่ล่าแต่ในบางประเทศก็ยังมีการล่าวาฬเพื่อดำรงชีพหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น ชาวอินูเปียตที่เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมในรัฐอลาสก้า ได้มีการล่าวาฬและเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงเป็นวัฒนธรรมของคนที่นั่นเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วาฬยังเป็นอาหารยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยทำให้วาฬกลายเป็นสัตว์ทะเลที่มีผู้คนของญี่ปุ่นนิยมรับประทานเนื้อเป็นอย่างงมาก จึงทำให้มีการจัดตั้งองค์กร International Whaling Commission (IWC) ขึ้นมาเพื่อที่จะออกกฎหมายและปกป้องควบคุมการล่าวาฬนั่นเอง

บทส่งท้าย

หากใครที่เป็นคนชื่นชอบวาฬอาจจะนำมาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ เช่นการสักรูปวาฬไว้ในเรือนร่างของตน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าวาฬจะนิยมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มหรือครอบครัวแต่มีการค้นพบวาฬตัวหนึ่งที่มีคลื่นความถี่แตกต่างจากวาฬตัวอื่นๆ ทำให้มันเป็นวาฬที่โดดเดี่ยวและพฤติกรรมวาฬตัวนี้ก็แตกต่างไปจากตัวอื่นๆ เช่นกันมันมีชื่อว่า 52 Hz เพราะมีคลื่นความถี่แค่ 52 Hz การสื่อสารของมันไม่เพียงพอที่จะส่งไปหาตัวอื่นจึงเป็นวาฬที่โดเดี่ยวมาก ในการนำมาสักบนเรือนร่างก็ไม่พ้นความหมายของการโดดเดี่ยวนั่นเอง และอย่างไรก็ตามวาฬในปัจจุบันยังพอมีในห้วงมหาสมุทรท้องทะเลอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อย่างที่มราบกันว่าในประเทศไทยถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองและงดการก่อภัยคุกคามของวาฬจากชาวประมงหรือผู้คนที่มีการไล่ล่านั่นเอง

ขอขอบคุณคลิปจาก Promlao พร้อมเหลา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

Categories
สัตว์น้ำ

เปิดประตูสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรกับ 7 สัตว์ทะเล สิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำ

ในบทความนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตในโลกใต้ท้องทะเลนั้นมีมากมายมากแต่เราจะหยิบยกมาให้ได้ทราบกันคร่าวๆ อยู่ 7 ชนิดด้วยกันมี สัตว์ทะเล อะไรบ้างมาดูกันได้เลยในบทความนี้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเล

โลกใต้ท้องทะเลก็ไม่ต่างจากโลกบนพื้นบกซักเท่าไหร่เพียงแค่วิถีชีวิตการอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลค่อนข้างแตกต่างไปจากสัตว์น้ำจืด หรือสัตว์บกและสัตว์อื่นๆ เพราะจะต้องมีเหงือกที่ช่วยในการหายใจ หรือมีอวัยวะที่ช่วยในการกรองออกซิเจนในการหายใจในน้ำทะเลนั่นเอง นอกจากสัตว์ทะเลยังมีพืชทะเลมากมายอันส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อการเป็นห่วงโซ่อาหารของมหาสมุทรอีกด้วย

ความสำคัญของท้องทะเลต่อระบบนิเวศ

ระบบนิเวศทางทะเลถือว่าเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะมหาสมุทรนั้นมีพื้นที่มากกว่าพื้นดินบนบกอย่างมหาศาลมีสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ทะเล และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในผืนน้ำเรียกได้ว่าเป็นสมดุลของห่วงโซ่อาหารทางทะเลเลยก็ว่าได้เพราะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างล้วนต้องการอาหารก็จะมีการกินกันเองระหว่างปลาต่างชนิด หรือสัตว์ทะเลที่กินพืชทะเลเป็นต้น

สัตว์ทะเล 7 ชนิด

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับสัตว์ทะเลทั้ง 7 ชนิดเรียกได้ว่ามีทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร ได้แก่

 • วาฬ
 • ฉลาม
 • โลมา
 • ปลาดาว
 • ม้าน้ำ
 • ปลาปักเป้า
 • ปลากระเบน
วาฬ

วาฬ

สัตว์ทะเลที่จะพาทุกท่านทำความรู้จักชนิดแรกก็คือ “วาฬ” ซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเพราะมูลของวาฬสามารถเป็นอาหารต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้

ฉลาม

ฉลาม

สัตว์ทะเลชนิดที่ 2 ที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักก็คือ “ฉลาม” เรียกได้ว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลเพราะด้วยความว่องไวในการล่าเหยื่อแต่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคัดสรรสัตว์ทะเลที่มีความแข็งแรงไว้ เพราะจะสามารถหลีกหนีต่อการล่าของฉลามได้

โลมา

โลมา

โลมาเป็นสัตว์ทะเลที่จัดไว้อยู่ในจำพวกเดียวกันกับวาฬเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็กแต่ความสามารถในการใช้ชีวิตของโลมาแตกต่างจากสัตว์ทเลในท้องทะเลอื่นๆ เพราะสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำทะเลและน้ำจืดนั่นเอง

ปลาดาว

ปลาดาว

ปลาดาวคือสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูสันหลังส่วนของลำตัวเป็นห้าแฉกซึ่งมีความเหมือนรูปดาวเป็นอย่างมากเพียงแค่อาศัยในท้องทะเลนอกจากนี้ปลาดาวก็ยังไม่ใช่สัตว์จำพวกปลาอีกด้วย

ม้าน้ำ

ม้าน้ำ

ม้าน้ำเป็นอีกสัตว์ทะเลที่จัดอยู่ในจำพวกของปลาแต่แค่รูปร่างไม่เหมือนปลา มีหัวคล้ายม้าลำตัวปกคลุมด้วยเปลือกแข็งเป็นข้อ ๆ แทนเกล็ด หางยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคลานมีการอาศัยอยู่ในท้องทะเลและมีการกินพวกเคย กุ้งทะเลตัวเล็กตัวน้อยเป็นอาหารมีการอยู่อาศัยใกล้ๆ ตามปะการัง

ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้า

อีกหนึ่งในปลาทะเลที่มีความสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำท้องทะเลและน้ำจืดก็คือปลาปักเป้า โดยลักษณะก็คือมีลำตัวกลม ครีบและหางเล็กเป็นอีกสัตว์ทะเลที่มหัศจรรย์มากๆ

ปลากระเบน

ปลากระเบน

ปลากระเบนเป็นสัตว์ทะเลที่มีความน่ารักเป็นอย่างมากเหมือนนกที่บินว่ายวนในน้ำซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำท้องทะเลและน้ำจืด เป็นสัตว์ที่กินอาหารด้วยหอย, กุ้ง, ปู หรือปลาขนาดเล็กตามพื้นน้ำ

บทส่งท้าย

จากที่กล่าวมาข้างต้นสัตว์ทะเลต่างๆ ทั้ง 7 ชนิด ที่ได้แนะนำให้ทราบมีแต่สัตว์ที่น่ารักทั้งนั้นซึ่งหากใครได้ลองเข้าไปดูในอควาเรียมที่คงจะเคยพบเห็นอยู่เพราะส่วนใหญ่นิยมจัดแสดงให้ชมและนอกจากนี้บางชนิดยังจัดให้อยู่ในการคุ้มครองเพราะใกล้สูญพันธุ์และหาได้ยากตามท้องทะเลแล้วนั่นเอง

ขอขอบคุณคลิปจาก ช่องดู เพลินๆ2

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

7 ปลาสวยงาม น่าเลี้ยง มีสายพันธุ์อะไรบ้าง มาดูกันเลย

Categories
สัตว์น้ำ

วิธีการเลี้ยง ปลากัด พร้อมข้อห้ามควรระวังสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงปลา

การเลี้ยง ปลากัด ในความคิดของใครหลายคน อาจจะดูเป็นเพียงเรื่องสนุกและเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ปลากัด เป็นปลาสวยงามที่มีคุณค่าทางจิตใจ มีความสุนทรีย์ทางด้านเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับคนไทยและบรรดาคนเลี้ยงปลามานับร้อยปีแล้ว ซึ่งการเลี้ยงปลาชนิดนี้มีวิธีอย่างไร รวมถึงต้องระวังสิ่งไหนเป็นพิเศษบ้าง ตามมาอ่านไปพร้อมกันได้เลย

ความต้องการพื้นฐานของ ปลากัด

ความต้องการพื้นฐานของปลากัด

เดิมทีการเลี้ยงปลากัดอาจจะเป็นเรื่องยาก ทั้งยังมีความท้าทายเหล่าผู้เลี้ยงใหม่ แต่ในสมัยนี้มีแหล่งความรู้รวมถึงมีคู่มือการเลี้ยงปลากัดจากผู้มีประสบการณ์มากมาย ทำให้การเลี้ยงปลาชนิดนี้ไม่ได้มีความยากเหมือนในสมัยก่อน โดยความต้องการพื้นฐานของปลากัดที่เหล่ามือใหม่ควรรู้ก็คือการจัดเตรียมที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ควรเลี้ยงเอาไว้รวมกันเพราะอาจทำให้ปลาเครียดและกัดกันเองจนตายได้ นอกจากนั้นก็ยังต้องรักษาอุณหภูมิของน้ำไม่ให้สูงหรือต่ำมากเกินไปด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลี้ยง ปลากัด

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลี้ยงปลากัด

ปลากัดเป็นหนึ่งในปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย มือใหม่ก็สามารถหาปลาชนิดนี้มาเลี้ยงกันได้ เพียงแต่จะมีวิธีเลี้ยงปลากัดมือใหม่ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงปลาทั่วไปอยู่บ้าง เนื่องจากนิสัยปลากัดค่อนข้างมีความก้าวร้าว หากอยู่รวมกันหรือเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นก็จะทำให้ปลาเหล่านั้นได้รับอันตรายจากการเลี้ยงปลากัดได้ ดังนั้นการเตรียมสิ่งที่จำเป็นในการเลี้ยงปลากัดเอาไว้ให้พร้อมกับจำนวนของปลาก็จะเหมาะสมมากกว่า ดังนี้

 • ที่อยู่อาศัย

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพฤติกรรมปลากัดนั้นไม่ควรเลี้ยงรวมกัน หรือนำไปเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่น ดังนั้นการเตรียมตู้หรือโหลสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยให้กับปลากัด จึงต้องเตรียมเอาไว้ให้ครบตามจำนวนของปลาที่จะเลี้ยง ซึ่งทุกคนก็สามารถเลือกเป็นโหลแก้วขนาดเล็กก่อนได้ เนื่องจากพวกมันสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายนัก จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขนาดตามการเติบโตของปลาในภายหลังก็ได้

 • อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงปลากัด

สำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมในการเลี้ยงปลากัด อาจจะไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรให้มากมายเหมือนกับการเลี้ยงปลาสวยงามชนิดอื่น เพราะพวกมันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำออกซิเจน ดังนั้นใครที่เลี้ยงปลาชนิดนี้ก็ให้ทำการเตรียมโหลในรูปแบบต่าๆ เอาไว้แทน เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว ฝึกการว่ายน้ำ

หากใครที่เลี้ยงปลาจำนวนมากและวางโหลเอาไว้ติดๆ กัน ก็ให้หากระดาษหรืออะไรมาบังเอาไว้ เพื่อป้องกันปลากัดว่ายชนโหลแก้วหรือเกิดภาวะอารมณ์ไม่คงที่ได้ นอกจากนั้นก็ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดทั่วไปเอาไว้ก็เพียงพอแล้ว

 • ของเล่นหรือของตกแต่ง

การจัดเตรียมของแตกแต่งเพื่อทำให้ตู้ปลากัดมีความสวยงาม และเป็นของเล่นปลากัดช่วยคลายเหงาได้นั้นก็มีอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกรวด หินทราย ขอนไม้ หรือไม้น้ำชนิดต่างๆ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมตามขนาดของตู้ปลาที่ใช้ ไม่ควรใส่ให้มีความรกเกินไป เพราะจะไปขัดขวางการว่ายน้ำของปลา ทั้งยังทำความสะอาดได้ยากด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลากัด

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในปลากัด

ถึงแม้ว่าการเลี้ยงปลากัดในโหลแก้วแบบแยกเดี่ยวๆ อาจจะดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสุขภาพปลากัดที่น้อยกว่าการเลี้ยงแบบรวมกัน เพราะไม่ต้องกลัวว่าปลาจะส่งต่อเชื้อหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไปหากัน แต่ถึงอย่างนั้นโรคของปลากัดที่เกิดได้จากปัจจัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดของน้ำ ปรสิต หรือเชื้อแบคทีเรีย โดยโรคที่พบได้บ่อยก็ได้แก่

 • โรคเชื้อรา
 • โรคปากดำ
 • โรคปากเปื่อย
 • โรคไฟลามทุ่ง
 • โรคท้องมาน
 • โรคหางและครีบเปื่อย
 • โรคสนิม
ความรับผิดชอบในการเลี้ยงปลากัด

ความรับผิดชอบในการเลี้ยงปลากัด

สำหรับหัวข้อสุดท้ายเหล่ามือใหม่ซึ่งอยากจะเลี้ยงปลากัดต้องทำความเข้าใจ ก็คือความรับผิดชอบในการเลี้ยงปลากัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุหรืออาหารที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากอายุขัยของปลากัดจะอยู่ประมาณ 2 – 5 ปี และปลากัดในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพปลากัดที่ต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรสังเกตและดูแลอย่างใกล้ชิด

ส่วนเรื่องของอาหารหากเป็นลูกปลากัดที่เกิดใหม่ในช่วง 3 – 4 วันแรกจะยังไม่ต้องให้อาหาร โดยจะเริ่มให้อาหารปลากัดครั้งแรกเมื่อลูกปลามีอายุประมาณ 5 วัน ซึ่งสามารถให้เป็นอาหารสำเร็จรูปหรือไรแดงขนาดเล็กได้ จากนั้นเมื่อปลาเติบโตเต็มที่ (ประมาณช่วงอายุ 4 เดือน) ปลาก็จะเริ่มไม่ชอบกินอาหารเม็ดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเลี้ยงด้วยลูกน้ำ ไรแดง หนอนแดง หรือไส้เดือนดินได้

บทส่งท้าย

ปลากัดเป็นอีกหนึ่งปลาสวยงามขนาดเล็กซึ่งเป็นที่นิยม ไม่ว่าจะด้วยสีสันหรือครีบหางที่พลิ้วไหว เมื่อว่ายไปมาอยู่ในตู้ปลาแล้วยิ่งทำให้เสน่ห์ของปลาชนิดนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว โดยสิ่งสำคัญที่เหล่านักเลี้ยงปลาควรรู้คือ หากเป็นไปได้การเลี้ยงปลากัดแบบแยกเดี่ยวๆ จะเป็นการดีต่อปลาชนิดนี้มากกว่า นอกจากนั้นก็ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดของน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของปลาอีกด้วย

ขอขอบคุณคลิปจาก HAHAWOW An

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ animal2you.com

7 ปลาสวยงาม น่าเลี้ยง มีสายพันธุ์อะไรบ้าง มาดูกันเลย