Categories
สัตว์บก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัว วัวที่นับว่าเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทุกประเทศทั่วโลก

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัว ที่เราทุกคนต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี วัวเป็นสัตว์มีกีบเท้า ที่เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ชนิดที่สามัญที่สุด วัวถูกเลี้ยงเป็นปศุสัตว์เพื่อเอาเนื้อ เพื่อเอานมและผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ และเป็นสัตว์ลากเทียม ผลิตภัณฑ์อื่นจากวัวมีหนังและมูลเพื่อใช้เป็นปุ๋ยคอกหรือเชื้อเพลิง ในบางประเทศ เช่น อินเดีย วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ สัตว์ที่มนุษย์ยกย่องไม่มีสัตว์ใดเกินกว่าวัวตั้งแต่อดีตจวบจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย วัวเป็นสัตว์ที่ชาวฮินดูนับถือเหมือนหนึ่งพระเจ้า วัวไม่เพียงแต่ช่วยไถนา ลากเกวียน ใช้แรงงานอื่นๆ แล้ว วัวยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย ประวัติศาสตร์ของหลายๆ ประเทศ วัวเคยมีบทบาทในสมรภูมิสงครามและรบได้ชัยชนะมาหลายครั้ง ประโยชน์ของวัวนั้นมีมากมาย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัว เป็นสัตว์ที่มนุษย์นั้นใช้ในการทำอาหาร และยังสามารถใช้เป็นแรงงานได้อีกด้วย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัว

วัว หรือ โค ปศุสัตว์สำคัญที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์มาช้านาน ทั้งเป็นอาหารและใช้แรงงาน เอ่ยถึงวัว อันดับแรกที่นึกถึงคือเนื้อวัวและนมวัว แหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่หาได้ง่ายที่สุด ปัจจุบันวัวก็ยังคงเป็นปศุสัตว์สำคัญของมนุษย์ วัว (Cow) หรือโค จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง และเลี้ยงลูกด้วยนม ในอดีตมนุษย์เลี้ยงวัวใว้เพื่อเอาใว้ใช้แรงงาน รวมทั้งเพื่อการบริโภคทั้งเนื้อและนม แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น การใช้แรงงานจากวัวจึงค่อยๆ ลดบทบาทไปจนแทบไม่เหลือ การเลี้ยงวัวในปัจจุบันจึงเลี้ยงเพื่อการบริโภคเป็นหลัก และเนื่องจากวัวเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับมนุษย์มาช้านาน จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์วัวให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้นๆจนเดี๋ยวนี้มีวัวหลายร้อยสายพันธุ์ แต่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ วัวเนื้อ และวัวนม ตัวอย่างสายพันธุ์วัวที่รู้จักกันดี ได้แก่ โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน พันธุ์ชาโรเล่ย์ พันธุ์กำแพงแสนโคนมพันธุ์เรดซินดี้ พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน เป็นต้น และวัวก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์เพียงแค่เป็นอาหาร หรือใช้แรงงานเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์ต่องานทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัว

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัวนั้นนอกจากเป็นสัตว์ที่ใช้แรงงานทำงานให้กับมนุษย์แล้ว ยังอุทิศทุกส่วนของร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมหรือใช้ทำเป็นยา แต่มนุษย์นั้นเมื่อตายจากไปไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ให้ใช้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกับวัว มีแต่ความดีที่สร้างไว้เท่านั้น ที่จะทำให้ทุกคนได้รำลึกนึกถึง

อ่านบทความอื่นๆ:

ใส่ความเห็น